صد سال موزه در ایران

کمیته ملی موزه های ایران به مناسبت آغاز قرن پانزدهم و هفتاد و پنجمین سال تاسیس شورای بین المللی موزه ها، همایش صد سال موزه در ایران را با همیاری موزه ملی ارتباطات، موزه ملی ایران، کمیسیون ملی یونسکو و شورای هماهنگی تشکل¬های غیر دولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روز شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه از ساعت ۱۵ الی۱۹ برگزار می نماید.
آدرس صفحه ایکوم ایران
http://instagram.com/icomiran.official

آدرس صفحه موزه ملی ایران
http://instagram.com/Irannationalmuseum_fa
آدرس صفحه شورای هماهنگی تشکل¬های غیر دولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
http://instagram.com/chtngos
آدرس صفحه آپارات شرکت ملی پست
https://www.aparat.com/nationalpost
آدرس صفحه یوتیوب
irannationalpost