پزشکی ورزشی

چکیده تاریخچه فدراسیون پزشکی ورزشی

فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۳۲۶ همزمان با تاسیس ۱۹ رشته ورزشی و سازمان پیش آهنگی و کمیته ملی المپیک در ایران آغاز به کار کرد. فعالیت این فدراسیون پیش از انقلاب اسلامی طبق یک روال معمول پیش می رفت اما پس از پیروزی انقلاب با توجه به نیاز جامعه ورزشی فعالیت خود را گسترده تر کرد، بالاخص از سال ۱۳۶۹   تشکیلات جدید و بهتری توسعه یافته و فعالیت های نوینی را آغاز کرد. در نتیجه ساختار اجرایی و عملی فدراسیون پزشکی ورزشی با تشکیل کمیته های تخصصی گسترش یافت، تا جایی که امروزه فعالیت های گسترده ای در عرصه ورزش کشور داشته و موجبات توسعه حوزه پزشکی ورزشی را در ابعاد ورزش قهرمانی و ورزش همگانی فراهم آورده است. بازوان این فدراسیون تحت عنوان هیات های استانی پزشکی ورزشی در تمامی استان ها و کمیته پزشکی فدراسیون های ورزشی، خدمات متنوعی را به جامعه ورزشی کشور ارائه می کنند.

از جمله موارد مهمی که در سال ۶۹ در فدراسیون پزشکی ورزشی راه اندازی شد کمیته خدمات درمانی بود که با دریافت حق عضویت ناچیز سالانه از ورزشکاران زمینه پوشش درمانی آنها را تا حصول بهبودی کامل فراهم کرد. ارزش و اهمیت این حرکت چنان برجسته بود که به طور مثال رئیس جمهور محترم وقت، در دیدار کارگزاران نظام اسلامی با رهبرمعظم انقلاب در سوم مردادماه ۱۳۹۱ از ورزشکاران سازمان یافته ای سخن می گوید که سازماندهی آنها حاصل تلاش همین کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی  است.

روسای فدراسیون پزشکی ورزشی از سال ۱۳۵۸ تاکنون به ترتیب دکتر احمد مغاری(دو دوره)، دکتر علی دادگستر، دکتر سید محمد جزایری،دکتر حسین فراهینی، دکتر مهرزاد خلیلیان، دکتر کرم اله علیمرادی ، دکتر علی جزایری و دکتر لطفعلی پورکاظمی بوده اند.

(تاریخچه کامل فدراسیون در آرشیو روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون موجود بوده و علاوه بر این در  زمستان سال ۱۳۹۱  در کتابی تحت عنوان” فدراسیون پزشکی ورزشی از آغاز تا امروز ” از سوی انتشارات  نشر رنگین قلم منتشر شد)

تاریخچه فدراسیون پزشکی ورزشی

نمای فدراسیون

چکیده تاریخچه فدراسیون پزشکی ورزشی

پیگیری مقوله سلامت ورزشکاران از سال ۱۳۲۶ همزمان با تاسیس ۱۹ رشته ورزشی و سازمان پیش آهنگی و کمیته ملی المپیک در ایران مد نظر بود . این مهم پیش از انقلاب اسلامی طبق یک روال معمول پیش می رفت اما پس از پیروزی انقلاب با توجه به نیاز جامعه ورزشی فعالیت ها گسترده شد، بالاخص از سال ۱۳۶۹  تشکیلات جدید و بهتری به نام کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی شکل گرفت.  ساختار اجرایی و عملی فدراسیون پزشکی ورزشی با تشکیل کمیته های تخصصی گسترش یافت، تا جایی که امروزه فعالیت های گسترده ای در عرصه ورزش کشور داشته و موجبات توسعه حوزه پزشکی ورزشی را در ابعاد ورزش قهرمانی و ورزش همگانی فراهم آورده است. بازوان این فدراسیون تحت عنوان هیات های استانی پزشکی ورزشی در تمامی استان ها و کمیته پزشکی فدراسیون های ورزشی، خدمات متنوعی را به جامعه ورزشی کشور ارائه می کنند.

از جمله موارد مهمی که در سال ۶۹ در فدراسیون پزشکی ورزشی راه اندازی شد کمیته خدمات درمانی بود که با دریافت حق عضویت ناچیز سالانه از ورزشکاران زمینه پوشش درمانی آنها را تا حصول بهبودی کامل فراهم کرد. ارزش و اهمیت این حرکت چنان برجسته بود که به طور مثال رئیس جمهور محترم وقت، در دیدار کارگزاران نظام اسلامی با رهبرمعظم انقلاب در سوم مردادماه ۱۳۹۱ از ورزشکاران سازمان یافته ای سخن می گوید که سازماندهی آنها حاصل تلاش همین کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی  است.

روسا و سرپرستان فدراسیون پزشکی ورزشی

پروفسور یحیی عدل(از ۱۳۴۶تا ۱۳۵۷)

دکتر احمد مغاری(از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ )

دکتر علی دادگستر(۱۳۶۶-۱۳۶۷)

دکتر سید محمد جزایری(۱۳۶۷-۱۳۶۸)

دکتر احمد مغاری(۱۳۶۸-۱۳۷۳)

 دکتر حسین فراهینی(۱۳۷۳-۱۳۸۰)

دکتر مهرزاد خلیلیان(۱۳۸۳-۱۳۸۵)

دکتر کرم اله علیمرادی(۱۳۸۵-۱۳۸۸)

دکتر علی جزایری(سرپرست- آذر ۸۸ تا شهریور ۸۹)

زنده یاد دکتر لطفعلی پورکاظمی(شهریور۸۹ تا مهر۹۳)

دکتر علیرضا اسدی (سرپرست آبان ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴)

زنده یاد دکتر محمد تقی خانی (سرپرست -اردیبهشت ۹۴ تا آبان ۹۴)

 دکتر غلامرضا نوروزی (رییس – آبان ۹۴ تا آذرماه ۹۸)

 دکتر مهرزاد خلیلیان(سرپرست- از آذرماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۳۹۹)

 دکتر محمد اسد مسجدی(سرپرست- تیرماه تا دی ماه ۱۳۹۹)

دکتر غلامرضا نوروزی(هم اکنون)