خانه / پوستر بازیهای آسیایی تهران ۱۳۵۳- موزه گرافیک ایران Poster of Asian Games of Tehran 1974-Iranian Graphic Arts Museum

پوستر بازیهای آسیایی تهران ۱۳۵۳- موزه گرافیک ایران Poster of Asian Games of Tehran 1974-Iranian Graphic Arts Museum