نمایشگاه “نشانهای افتخار و قهرمانی تاریخ معاصر”


به گزارش روابط عمومی کاخ موزه سعدآباد، نمایشگاه “نشانهای افتخار و قهرمانی تاریخ معاصر” در موزه ی سلاح های دربار واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به مناسبت روز جهانی موزه بر پا می باشد (از ۲۹ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه ۱۳۹۸)
این نمایشگاه به همت واحد پژوهش سعدآباد و موزه سلاح های دربار با همکاری دفتر کمیته بین المللی ایکوم ، موزه خصوصی ورزش ، انجمن مجموعه داران خصوصی کشور و مجموعه خصوصی آقای اکبر قوامی تحت عنوان “مهر ایران زمین”، برگزار می شود.
خواندن مطلب بعدی ←

آثار مرتبط با ورزش – موزه ملی ایران