اهدا اشیا به موزه

از پیشکسوتان و ورزشکاران محترم دعوت بعمل می آید تا برای اهدا و یا به امانت سپردن وسایل ورزشی به یاد مانده از مسابقات کشوری و یا بین المللی شامل اقلام زیر با موزه ورزش  تماس بگیرید:
۱- عکس و فیلم
۲- لباس، کفش، کلاه و البسه ورزشی
۳- ابزار ورزشی انواع توپ، راکت، پرچم، سوت
۴- کاپ و مدال
۵- کتاب و مجلات ورزشی
۶- سایر موارد

info@sportsmuseum.ir
۰۰۹۸۹۰۱۳۶۶۶۷۴۷