درباره موزه ورزش

موزه خصوصی ورزش در سال ۱۳۹۲ با مجوز از اداره کل موزه ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت خود را آغاز نمود. در این مدت علاوه بر دیدار با ورزشکاران و پیشکسوتان، در امر جمع آوری و گردآوری اطلاعات مرتبط به تاریخ ورزش ایران تحقیق و تفحص انجام شده است. همچنین با همکاری سایر موزه ها اقدام به برگزاری چندین نمایشگاه بصورت فیزیکی و یا دیجیتال(مجازی) نموده است.


موسس و مدیر موزه خصوصی ورزش : بهزاد طباطبایی یزدی