مجموعه فرهنگی ورزشی مشهدی

مجموعه ورزشی مشهدی ، اندیشه ، شهریار

موسس: خانم فرح مشهدی

تلفن :۰۲۱۶۵۵۵۰۸۰۸

آدرس: فاز سه شهر جدید اندیشه، خیابان بوستان، نبش شبنم