نمایشگاه نشانهای افتخار و قهرمانی تاریخ معاصر


به گزارش روابط عمومی کاخ موزه سعدآباد، نمایشگاه “نشانهای افتخار و قهرمانی تاریخ معاصر” در موزه ی سلاح های دربار واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به مناسبت روز جهانی موزه بر پا می باشد (از ۲۹ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه ۱۳۹۸)
این نمایشگاه به همت واحد پژوهش سعدآباد و موزه سلاح های دربار با همکاری دفتر کمیته بین المللی ایکوم موزه خصوصی ورزش در راستای حمایت از مجموعه داران خصوصی کشور و برقراری تعامل فرهنگی با آنان که از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است، برگزار می شود.خواندن مطلب بعدی ←

آثار مرتبط با ورزش – موزه ملی ایران