مهارت دوخت تنکه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

امروز ۹ مرداد ۱۴۰۲ در جلسه ثبت میراث ناملموس “مهارت دوخت تنکه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی” به پیشنهاد بهزاد طباطبایی یزدی مدیر موزه دیجیتال ورزش و حمایت آقای محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران در فهرست میراث ناملموس به ثبت ملی رسید. امیدواریم بزودی این هنر ملی به ثبت جهانی نیز برسد.

 

→ خواندن مطلب قبلی

لزوم استفاده از فناوری و نوآوری در موزه ها

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.